Úvod

Řízení jakosti

Naše historie nás zavazuje. Uvědomujme si totiž, že dodržování právních norem a standardů kvality, v segmentu našeho působení, je zárukou úspěchu a pevného postavení na trhu. Jen tak můžeme být spolehlivým partnerem pro druhé.

Důvěra našich obchodních partnerů nás motivuje k systémovému přístupu a neustálému zlepšování. Pravidelně ověřujeme prostřednictvím nezávislých třetích stran naše závazky, kvalitu. Důkazem jsou získané certifikáty.

  • ČSN EN ISO 9001:2016
  • ČSN EN ISO 50001:2019
  • GMP+ International (GMP+B1)
  • QM Milch (GMP+ BCN DE1)
  • ISCC EU
  • Bez GMO

Firmu tvoří lidé a chybovat je lidské. Případné chyby, prohřešky či pochybení bereme vážně. Nestydíme se přiznat, omluvit se a nést odpovědnost. Systémovým přístupem se snažíme případná selhání eliminovat, poučit se z nich a přijmout odpovídající opatření.

 

Přejít na kontakty