Laboratoře

Další činnosti

Předmětem prací laboratoří je zkoušení kvality v oblasti obilovin, krmiv, půd, rostlin, hnojiv a podobných materiálů. Laboratoře tak poskytují systém kvalifikované vstupní, výstupní a mezioperační kontroly dle potřeb provozů. Pracoviště jsou vybavena moderní přístrojovou technikou, která umožnuje stanovení široké škály parametrů, například:

  • chemické analýzy vzorků
  • základní živinové rozbory krmiv a krmných směsí
  • rychlá stanovení NIR technologií
  • stanovení klasickou mokrou chemií
  • stanovení přítomností toxinů

Součástí laboratoře Milín je i specializované pracoviště pro analýzy biopaliv.

 

Přejít na kontakty