Krmné směsi

Naše činnosti

Společnost Primagra se zabývá výrobou a prodejem krmných směsí pro všechny druhy a kategorie hospodářských zvířat (drůbež, skot, prasata a ostatní).

Provozujeme čtyři výrobny, a to v Milíně, Klatovech, Domažlicích a Dobroměřicích u Loun.

Naše roční produkce se pohybuje okolo 180 000 tun.

V maximální míře akceptujeme požadavky zákazníka na surovinové složení, do krmných směsí zařazujeme doplňkové látky ze všech skupin povolených dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, nepracujeme s proteiny živočišného původu. Vyrábíme kompletní krmné směsi, doplňkové krmné směsi a koncentráty.

Jaké balení dodáváme?

 • volně ložené
 • VKS Dobroměřice pytlované á 10 kg či 25 kg
 • VKS Milín pytlované á 10 kg či 25 kg
 • VKS Klatovy pytlované á 10 kg, 25 kg
 • KS Domažlice pytlované á 25 kg

V jaké fyzikální formě? 

 • sypké
 • granulované od 2,2 mm do 5 mm, dle jednotlivých kategorii a jednotlivých VKS
 • drcené
 • tepelně ošetřené

Řídíme se příslušnými zákony a prováděcími předpisy. Jsme registrováni jako výrobce medikovaných krmných směsí - na základě předpisu veterinárního lékaře.

Všechny naše výrobny jsou certifikovány v systému GMP + B1, výrobny Klatovy a Domažlice jsou držiteli standardu bez GMO.

Pro rozvoz směsí využíváme služeb certifikovaného dopravce GMP + B4. Dovoz zajišťujeme od 3 tun u pytlovaných KS, od 7 tun u volných KS. Menší odběry krmných směsí než 3 tuny jsou realizovány přes síť podnikových prodejen.

Součástí odebraných krmných směsí je i bezplatná poradenská činnost. Kvalita je zaručena certifikovanými výrobními postupy v souladu s GMP + B1. Před vlastní expedicí je prováděn kontrolní rozbor vybraných jakostních parametrů.

  Nabízíme i doplňkový sortiment, a to:

  • obilné šroty a jejich kombinace (pšenice, ječmen, kukuřice, triticale)
  • krmné suroviny (např. sojový extrahovaný šrot, řepkový extrahovaný šrot, řepkový extrudovaný šrot, řepkové expelery)
  • vitamíno-minerální doplňky najdete v nabídce našich prodejen

   

  Přejít na kontakty