Biopaliva

Naše činnosti

S výrobou biopaliv máme zkušenosti již víc jak 20 let, v roce 2007 naše společnost otevřela v Milíně nový provoz, jehož roční kapacita se pohybuje okolo 35 tis. tun. K našim zákazníkům patří nejvýznamnější české společnosti zabývající se distribucí pohonných hmot, část výroby jde na export.

Vyrábíme FAME, což je zkratka pro methylester mastných kyselin, dříve obvykle nazývaný bionafta. Při zpracování vzniká významný vedlejší produkt glycerin, jenž je využitelný pro další průmyslové zpracování.  Jako hlavní surovinu jsme používali rostlinný olej, především řepkový. V současné době ho však ve stále větší míře nahrazujeme použitým fritovacím olejem, čímž rozšiřujeme výrobu biopaliv „druhé generace“, tzn. jen z odpadů.

Námi vyráběné FAME má vysokou kvalitu. Každé ze dvou služebních vozidel, do nichž tankujeme pouze FAME, najelo bezporuchově okolo 500 tis. km.

A proč právě biopaliva?

  • Biopaliva jsou obnovitelným zdrojem energie v dopravě a jejich užití snižuje závislost na dovozu ropy.
  • Biopaliva šetří životní prostředí, protože zpracovávají některé druhy odpadů.
  • Výroba a užití biopaliv se řídí legislativou EU. V současné době bez jejich používání nelze splnit závazné cíle v oblasti snižování emisí v dopravě. 
  • Výroba biopaliv prochází přísnou certifikací a lze použít jen taková, která vykazují úsporu emisí minimálně 65 % oproti klasickým fosilním palivům.

 

Přejít na kontakty