Drůbež

 

Kompletní program krmných směsí pro odchov kuřat nosného typu. Optimální struktura krmných směsí zajišťuje vhodný vývoj viscerálních orgánů. Krmné směsi jsou ošetřeny jako prevence rozvoje zoonóz v chovech.  

N

Kompletní program krmných směsí pro slepice nosného typu. Tvorba receptur dle požadavků jednotlivých chovů a technologických postupů dodavatelů genetického materiálu. Krmné směsi koncipovány pro zajištění ekonomické produkce při udržení zdravotního stavu a welfare dané kategorie zvířat. Krmné směsi jsou ošetřeny jako prevence rozvoje zoonóz v chovech.

BR

Kompletní program krmných směsí pro výkrm masných kuřat. Směsi vysoké kvality napomáhají dosažení nejlepších ekonomických výsledků produkce a to se zohledněním welfare vykrmovaných zvířat. Krmné směsi jsou tepelně ošetřeny jako prevence rozvoje zoonóz v chovech.

VKCH

Kompletní program krmných směsí pro výkrm kachen.  Receptury vytvořeny dle specifických parametrů farem a technologických postupů dodavatelů genetického materiálu. Směsi vysoké kvality napomáhají dosažení nejlepších ekonomických výsledků produkce a to se zohledněním welfare vykrmovaných zvířat. Krmné směsi jsou tepelně ošetřeny jako prevence rozvoje zoonóz v chovech.

KR

Kompletní program krmných směsí pro výkrm krůt. Receptury jsou transformovány dle požadavků jednotlivých chovů a technologických postupů dodavatelů genetického materiálu. Kvalitní krmné směsi napomáhají optimálnímu růstu zvířat s co nejlepší konverzí krmiva, při udržení výborného zdravotního stavu a welfare vykrmovaných zvířat. Krmné směsi jsou tepelně ošetřeny jako prevence rozvoje zoonóz v chovech.

Všechny suroviny používané k výrobě krmných směsí jsou podrobeny laboratornímu rozboru, dle kterého vybíráme nejkvalitnější suroviny pro výrobu krmných směsí. Výsledná kvalita směsi je opět laboratorně potvrzena a teprve poté může být směs expedována k zákazníkovi. Vyráběné krmné směsi jsou  majoritně z lokálních zdrojů surovin.