Úvod
My & Děti

Kariéra

Uvědomujeme si, že děti jsou naše budoucnost. Jsou zvídavé, hravé, zajímají se o hospodářská zvířata, traktory či kombajny. Snažíme se u nich již v útlém věku vytvořit  vztah k zemědělství. Při plnění jednoduchých úkolů se seznámí s prací agronomů, zootechniků, mechanizátorů či traktoristů a my nejen jim, ale i jejich rodičům představíme naše obory. Zasoutěží si a na závěr získají malou odměnu.

Již tradičně se účastníme veletrhů, výstav, organizujeme polní dny. Návštěvníkům chceme nabídnout program, který je atraktivní a zanechá v nich hezké vzpomínky. Každoročně spolupořádáme Polní den v obci Žákava. V loňském roce jsme obohatili program o vzdělávací aktivitu Malý farmář, při níž soutěžící poznávali zemědělské komodity, hledali cestu zrníčka ke chlebu, určovali, jaký užitek nám přinášejí jednotlivé rostliny či zvířata, čím můžeme zvířata nakrmit, a také nám ukázali, jak jsou šikovní při obracení sena.

Malého farmáře jsme použili také na výstavě Zemědělec 2019 v Lysé nad Labem a ve verzi upravené pro starší věkovou kategorii na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Rádi bychom předškoláky a školáky přesvědčili o známé pravdě, že „řemeslo má zlaté dno“.