Úvod

S něčím takovým nikdo nepočítal

20. 5. 2020

Děkujeme všem zaměstnancům Primagry a našich dceřiných společností za to, že zvládají svoji práci ve ztížených pracovních podmínkách a respektují všechna opatření, která nám přinesla pandemie nemoci Covid-19.