Úvod

Představení dceřiné společnosti ARBO, spol. s r.o.

11. 12. 2020

Společnost ARBO, spol. s r.o. od roku 1991 působí v regionu Plzeňského a Karlovarského kraje. Od prvopočátku se věnujeme prodeji a servisu zemědělské techniky. 
Nejprve nabízeli zejména závěsnou techniku od firem AMAZONE, LEMKEN, WELGER A GRIMME, s postupem času rozšířili nabídku o stroje značky NEW HOLLAND, která produkuje úplný sortiment traktorové i sklizňové techniky. Rozšířený prodejní sortiment a rostoucí počet zaměstnanců si vyžádal progres i v servisním zázemí. 
Od skromného zázemí v Běšinech, kde společnost začínala, po několika letech přišlo stěhování firmy do výrazně větších a vhodnějších prostor v Klatovech. Pro dobré obchodní výsledky je nutné mít nejen fundované a řádně vyškolení spolupracovníky, ale i kvalitní materiální a technické zázemí. Zhruba po stejné časové periodě, jako bylo první stěhování společnosti do větších objektů, se ukázala další nutnost rozšíření zejména servisního a skladového zázemí. V Klatovech již nebyla možnost rozšířit objekt, a tak se společnost rozhodla zakoupit dílenský objekt bývalého vojenského areálu v Janovicích nad Úhlavou, jenž prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Na tu dobu se z tohoto prostoru stalo velmi dobré servisní zázemí se skladem náhradních dílů, myčkou a rozsáhlou plochou pro konání výstavních akcí. Společnost ARBO tak získala obchodní zázemí v Klatovech a servisní a skladové kapacity v nedalekých Janovicích nad Úhlavou. 
S odstupem času a s rozvojem společnosti se i tyto prostory staly nedostatečné, a tak se rozhodli vybudovat samostatný sklad náhradních dílů s reprezentativní prodejnou v Klatovech, který byl slavnostně otevřen na sklonku roku 2017. Mělo se jednat o poslední větší investici. V prostorách přestěhovaného skladu došlo k dobudování specializovaných servisních pracovišť, ale nedostávali se prostory pro provádění zejména posezonních oprav.
Po zralých úvahách padlo rozhodnutí realizovat výstavbu nové servisní haly v sousedství stávajících objektů v Janovicích nad Úhlavou.  Stavba byla zahájena na podzim roku 2019 a dokončena na podzim 2020.  Otevření nové haly pomohlo zvýšit kapacitu, ale také výrazně zlepšilo pracovní prostředí pro servisní mechaniky a navýšilo efektivitu servisu. Moderní technologie vně i uvnitř objektu jsou rovněž velmi šetrné k životnímu prostředí a jsou koncipované i s ohledem na výraznou úsporu energií.  
Dlouhodobou filozofií společnosti ARBO je investovat valnou část vydělaných prostředků nejen do vlastního rozvoje materiálního i technického, ale i do lidských zdrojů. Důležité je, jak je firma vnímána zákazníky a zda je rozvoj společnosti adekvátní nárokům a potřebám trhu. Konkurenční prostředí je v oboru prodeje a servisu zemědělské techniky velmi tvrdé a žádný prodejce nechce z kola ven. Některá konkurence vsadila na dumpingové prodejní ceny, se kterými může mít krátkodobě úspěchy, nevytvoří ale prostor pro svůj rozvoj a posun směrem nahoru. ARBO však nabízí solidní prodejní ceny, kvalitní mobilní servis, servisní zázemí a dostatečný sklad náhradních dílů jako celek, což tvoří přidanou hodnotu. Tato cesta je sice komplikovanější a náročnější, ale je vůči zákazníkům správná a férová a společnost po ni kráčí již téměř 30 let.