Práce s moderními zemědělskými stroji v ZEAS Puclice

15. 7. 2021

V době, kdy se lidé do práce v zemědělství zrovna moc nehrnou, je možným řešením nahrazování chybějících pracovníků moderní zemědělskou technikou disponující vysokou efektivitou práce.
V ZEAS Puclice hraje v tomto směru klíčovou roli pro firmu stěžejní stroj – traktor New Holland T9 560 s výkonem 407 kW. Více nám o stroji sdělil hlavní mechanizátor Ing. Pavel Bůžek.
Jak dlouho traktor T9 máte a jak často jej využíváte?
Traktor T9 máme od roku 2013, kdy to pro nás byl obrovský kolos, který budil respekt nejen na silnici. Proto jsme měli problém určit, kdo si s ním troufne jezdit. Postupem času na stroji zůstal otec se synem, kteří se zde již léta střídají na směny. Traktor má po sedmi sezónách natočeno přes 12 000 motohodin, což vychází okolo 1 750 Mth/rok.
S jakými stroji pracuje a v čem tkví jeho nepostradatelnost?
Traktor je agregován převážně v radličkovém stroji Simba SL 700, s kterým dochází k přípravě půdy na většině obdělávané plochy. Letos jsme za traktor pořídili diskový stroj Amazone Catros + v záběru 12 metrů, pomocí nějž se provedla většina podmítek rovnou za kombajnem. Denní výkony se u takové soupravy pohybují kolem 100 ha. Traktor při směnném provozu ročně zpracuje cca 4 000 ha v agregaci s různými nářadími. Svým výkonem nahradí téměř dvě soupravy v nižší výkonové třídě a tím ušetří nejen pracovní sílu, ale i ostatní náklady. Velký přínos má i při dusání senáží, kde svou váhou 22 tun dostatečně utáhne senáž ve žlabu. 
Jakými moderními technologiemi T9 disponuje?
Jedná se především o GPS navádění s automatickým otáčením na souvrati, kdy je otočení na okraji pole rychlé, přesné, plynulé a bez zbytečného zdržování. Pomocí navigačního systému si také obsluha rozvrhne trasy po poli, aby co nejvíce odpovídaly potřebám. Samozřejmostí je velký přehledný panel s důležitými hodnotami, klimatizace či vyhřívaná sedačka. U traktoru také oceňujeme možnost nahrávání map, které jsou zpracovávány na úseku RV a po aplikaci map do navigace traktoru vidí obsluha přesně, jakou plochu má obdělávat. 
Jaký další moderní stroj z Vaší společnosti stojí za povšimnutí?
Stěžejním strojem pro živočišnou výrobu je samochodný krmný vůz Strautmann Verti-Mix 1701 Double SF, který odpracuje v ŽV ročně okolo 2 700 Mth. Díky výkonu a kapacitě tohoto stroje mohlo dojít ke zrušení původního krmení na dvě směny pomocí taženého krmného vozu a tím úspoře nákladů a pracovní síly. Výhodou je také lepší struktura krmné dávky, přesné a rovnoměrné dávkování či kvalitně seříznutá stěna v silážním žlabu. Obsluha má o práci přehled díky kamerám v zásobníku a zadní části stroje.
Neméně důležité je i to, jak se s takovými stroji pracuje zaměstnancům, na které jsou kladeny vyšší nároky týkající se schopnosti pracovat s novými technologiemi. Svou práci s traktorem T9 nám popsal pan Michal Demitrov:
V traktoru strávím během roku stovky hodin, a tak se jeho kabina pro mne stala takovým druhým domovem. Se strojem jezdím převážně sám, jen při velkém tlaku na výkon stroje v sezóně se střídáme s otcem na dvě směny. Tuto práci dělám rád a určitě mne i baví, i když jsou také dny, kdy vše nejde podle plánu a stroj si umane, že zrovna nebude spolupracovat. Na stroji obdivuji jeho velikost a sílu, díky vysoko posazené kabině mám o práci velký přehled. Během zimního období na traktoru a závěsné technice provádím různé opravy, aby práce v sezóně byla co nejsnazší a riziko poruchy bylo co nejnižší.