Úvod

Ohlédnutí do historie aneb Sklizeň brambor

20. 11. 2020

Díky dnes již historickým fotografiím od pana Plachého ze společnosti ALIMEX NEZVĚSTICE se můžeme podívat, jak dříve probíhala sklizeň brambor, to jest komodity, ve které není naše země již notnou řádku let soběstačná, ať už je tomu tak z ekonomických důvodů či kvůli náročnosti pěstování z pohledu potřeby značné míry lidské práce. Více nám o dané fotografii pověděl pan Plachý:
Jak stará je vůbec uvedená fotografie?
To nevím přesně, ale bude se nejspíše jednat o konec 70. let, kdy jsem působil ještě v tehdejším JZD Těnovice, které pěstovalo brambory na výměře i okolo 70 ha, přičemž celé družstvo hospodařilo asi na 950 hektarech.
Na fotografii vidíme na dnešní dobu mnoho lidí, jak byla náročná sklizeň z tohoto pohledu?
Z podniku se vybírání brambor zúčastnilo zhruba 15 lidí, přičemž značná část úrody se sklízela za pomoci desítek brigádníků z místních škol a spolků. Šlo o velmi namáhavou manuální práci. Jediná technika, která se tenkrát používala byla v podstatě v podobě traktorem taženého dvouřádkového vyorávače Tek.
Co se Vám dnes vybaví, když si vzpomenete na sklizeň brambor?
Nelze zapomenout na charakteristický pach pálené bramborové nati, která se zapalovala na nahrnutých řadách, a ve které jsme si ke svačině pekli brambory. V té době jsme rovněž mimo konzumních a krmných brambor pěstovali i průmyslové brambory, proto si vybavuji i ohromné hromady brambor připravených k odvozu do škrobáren.