Na skok do laboratoře

13. 12. 2021

Práce laborantky je velmi specifická a pro mnoho lidí je tak trochu záhadou, co všechno taková práce v laboratoři obnáší a jak vlastně probíhá.
Já se s prací v laboratorním prostředí seznámila během studia a mohla si tak vyzkoušet teoretické zkušenosti na vlastní kůži. Laboratorní praxe mi přišla pestrá a zajímavá a věděla jsem, že chci pokračovat právě tímto směrem. Zkumavky tak zůstaly součástí i mého dalšího pracovního života. Do společnosti Primagra jsem nastoupila po ukončení studia jako laborantka na nově otevřený provoz výroby biopaliv, zároveň jsem ale měla příležitost projít všemi úseky laboratoře a naučit se tak používané laboratorní metody. Díky vstřícnému přístupu vedení laboratoře jsem měla možnost se zapracovat do řízení kvality laboratoře a po pár letech tak nastoupit jako vedoucí.  Momentálně mám na starost několik provozů laboratoří, které využíváme k zajištění potřebné kontroly, všechny se však díky vzájemné spolupráci doplňují a prolínají.
Z podstaty podniku pak plyne rozmanitost naší práce. Zabýváme se zajištěním laboratorní kontroly pro naše výrobny krmných směsí jako například stanovení základních živinových parametrů, stanovení přítomnosti toxinů a další kontrolou deklarovaných znaků kvality. V rámci obchodu s rostlinnými komoditami zajištujeme kontrolu jakosti při nákupu, prodeji, ale i v průběhu skladovacích procesů. Z ostatních analýz nabízíme rozbory půd, rostlin a hnojiv. 
Dalším důležitým a zajímavým úsekem je laboratoř provozu biopaliv, kde zajištujeme vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu. Laboratoře slouží především ke kontrole a sledování důležitých parametrů výroby. Na základě námi naměřených výsledků mohou technologové zavést potřebná opatření v provozu. Škála laboratorních činností je průřezem odvětví anorganické, organické, analytické i zemědělské chemie. Své zastoupení zde mají klasické referenční metody spolu s moderními analytickými přístroji, s jejich pomocí je možné rozbory automatizovat a urychlit. I tak cesta k výsledku zahrnuje několik na sebe navazujících kroků. 
Prvním krokem je samotný odběr a úprava vzorku pro jeho analýzu, příprava vzorku pro danou metodu, zpracování výsledků měření, vyhodnocení výsledků analýzy, vystavení protokolu, administrativa a archivace vzorků. Každá z činností vyžaduje své, každá metoda trvá jinak dlouho.  Aby byla kontrola jakostních parametrů co nejpřesnější, musí se v laboratoři dodržovat řada pravidel a kontrolních postupů. V rámci zajištění kvality se pravidelně účastníme mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.  Kvalita patří mezi priority firemní politiky a vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům jsem ráda, když vidím, jak se úroveň přístrojového vybavení neustále modernizuje. 
Práce v laboratoři mě bavila od začátku a jsem ráda, že mě baví pořád. Bonusem je, že mohu pracovat v příjemném a moderním prostředí, kde panuje přátelská atmosféra. Myslím si, že i když není naše práce na první pohled vidět, má v podniku své nezanedbatelné místo.