Generační výměna agronomů se podařila

24. 8. 2021

Dlouhé roky pracoval ve společnosti AG AGROPRIM na pozici agronoma Jaroslav Zárybnický. V okamžiku, kdy se začal blížit jeho odchod do důchodu, bylo potřeba najít adekvátní náhradu. V dnešní době není jednoduché nahradit člověka s tak dlouholetou praxí a zkušenostmi, který zná v podniku každý kámen. V tomto případě se to však podařilo. Nahradil ho Petr Spilka, kterého zemědělství nejen baví, ale má i patřičné vzdělání. A jestli se mu práce agronoma líbí, se dozvíte, pokud budete pokračovat ve čtení. 
Naše společnost AG AGROPRIM obdělává 2020 hektarů zemědělské půdy, z toho je 1690 ha orná půda a 330 ha trvalý travní porost.  Hospodaříme v nadmořské výšce přibližně 350 m. n. m., pozemky jsou členité, svažité, s velkým množstvím krajinných prvků a kamenů, bonitně méně kvalitní. Základem osevního postupu je pšenice ozimá, řepka ozimá, ječmen ozimý a oves nahý. 10 % z výměry orné půdy tvoří bílkovinné plodiny, což je u nás sója, jetel, hrách a luskoobilná směs. Dále pěstujeme cca 30 ha kukuřice na siláž, na některých hůře přístupných, neúrodných pozemcích orné půdy máme úhor a trávu.
Na pozici agronoma jsem nastoupil před necelými třemi roky. Rok a půl jsem spolupracoval s tehdejším agronomem panem Zárybnickým. Po jeho odchodu do důchodu zajišťuji již tuto pozici samostatně. Zemědělství mě bavilo již od dětství, rád jsem pozoroval práci zemědělské techniky na poli, případně se s ní vozil. V patnácti letech začalo období, kdy jsem začal chodit na brigády a zjistil, jak vše funguje v praxi. Po dokončení studia na gymnáziu pro mě bylo zemědělství jasnou volbou, a tak jsem vystudoval rostlinnou produkci na ČZU v Praze. Podle mého názoru není práce v zemědělství pro každého. Člověk musí mít k tomuto oboru určitý vztah, být ochotný pracovat o víkendech, přesčas, někdy v náročných podmínkách, a přesto mít své povolání rád.
Jaká je vůbec náplň mé práce? Připravuji osevní postupy, plány hnojení a chemické ochrany, kontroluji porosty, vyměřuji pozemky pomocí přístroje GPS. Dále mám na starosti organizaci veškerých polních prací, senáží a žní. Mimo práce v terénu vedu i evidenci hnojení, použití přípravků na ochranu rostlin a spravuji LPIS. V současné době začínáme pracovat se systémem Autopilot. Mým úkolem je tvorba hranic polí, vodících linií, po kterých má traktor jezdit, a jejich následný import z počítače do traktoru. Co se týká řízení našich pracovníků, tak na tom se spolupodílím s panem ředitelem a kolegou mechanizátorem.
A jestli se mi moje práce líbí? Samozřejmě jsou chvíle, kdy není vše optimální, což bývá způsobeno například počasím, poruchou techniky a dalšími podobnými problémy. Takové situace určitě zná každý agronom.  Přiznávám, že mým nejméně oblíbeným obdobím jsou žně, kdy pracujeme od rána do noci a někdy to bývá dost náročné.  Přesto mě však funkce agronoma baví. Líbí se mi, že moje práce není jednotvárná, v průběhu roku děláme stále něco jiného a velký přínos vidím v tom, že část svého zaměstnání vykonávám v terénu a netrávím veškerý čas v kanceláři u počítače.