Projekty realizované za podpory EU

O společnosti

Výměna sušárny zrnin v Primagra, a.s., středisko Trpísty

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_17_101 Úspory energie III. výzva

Název projektu:  Výměna sušárny zrnin v Primagra, a.s., středisko Trpísty

Cíl projektu: Prostřednictvím projektu dojde k nahrazení stávající sušárny zrnin novou sesypnou sušárnou s přímým ohřevem s kontinuálním průchodem plodiny, která splňuje všechny požadavky na moderní sušení zrnin.

Stručný popis operace:

Předmětem projektu je výměna stávající sušárny zrnin v provozovně Trpísty společnosti Primagra, a.s., za novou, moderní sušárnu. Projekt je realizován za účelem snížení energetické náročnosti výrobních a technologických procesů vedoucí k úsporám energie.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 

Energetické úspory v provozovně Klatovy spol. PRIMAGRA

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_16_061_ÚSPORY ENERGIE – II. VÝZVA

Název projektu: Energetické úspory v provozovně Klatovy spol. PRIMAGRA

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010507

Cíl projektu: Cílem projektu je snížit spotřebu tepelné energie a optimalizovat tak provozní náklady podniku.

 

 

Představení projektu:

Projekt energetických úspor je zaměřen na zateplení stávajícího provozně-administrativního objektu. Cílem projektu je dosažení úspor energií zvýšením efektivity s nakládáním s energií při zajištění tepelné pohody. V podniku se realizací projektu zvýší účinnost využívání energií, zvýší se ekonomičnost provozu a celková konkurenceschopnost podniku.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 

Energetické úspory v provozovně Milín spol. Primagra

Operační program:  Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: 01_15_010_ÚSPORY ENERGIE – I. VÝZVA
Název projektu: Energetické úspory v provozovně Milín spol. PRIMAGRA
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.0.0.15_010.00479
Cíl projektu: Cílem projektu je dosažení úspor energií zvýšením efektivity s nakládáním s energiemi a zvýšení účinnosti při jejich spotřebě

Představení projektu:

V provozně Milín je identifikována vyšší energetická náročnost provozu, která zvyšuje nákladovost výroby. Administrativní budova není zateplena, z čehož vyplývá její vyšší energetická náročnost. Systém zásobování teplem nevyhovuje současným požadavkům na energetickou účinnost a ekonomičnost provozu. Stávající systém využití odpadního tepla je nedostatečný.

Projekt energetických úspor, spolufinancovaný z prostředků Evropské unie s názvem „Energetické úspory v provozovně Milín spol. PRIMAGRA“, je zaměřen na zateplení stávajících objektů a modernizaci způsobu vytápění obsahující také využití odpadního tepla.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.