Úvod

Kariéra

Již tradičně se účastníme veletrhů, výstav, organizujeme polní dny. Návštěvníkům se snažíme nabídnout program, který je atraktivní a zanechá v nich hezké vzpomínky. Každoročně spolupořádáme Polní den v obci Žákava. V loňském roce jsme obohatili program o vzdělávací aktivitu Malý farmář, při níž se malí účastníci hravým způsobem seznamují se světem zemědělství, poznávají zemědělské komodity, hledají cestu zrníčka ke chlebu. Určují, jaký užitek nám přinášejí jednotlivé rostliny či zvířata. Seznámí se, s čím můžeme hospodářská zvířata nakrmit, nebo nám ukáží, jak šikovné jsou při obracení sena.

Věková skupina, pro kterou aktivity vymýšlíme, je zvídavá, hravá, zajímá se o hospodářská zvířata, traktory či kombajny. Děti se při plnění úkolů seznámí s prací agronomů, zootechniků či mechanizátorů a my nejen jim, ale i jejich rodičům, představíme naše obory. Zasoutěží si a na závěr získají malou odměnu.

Malého farmáře jsme použili také na výstavě Zemědělec 2019 v Lysé nad Labem a ve formě upravené pro starší věkovou kategorii na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Rádi bychom předškoláky přesvědčili o známé pravdě, že „řemeslo má zlaté dno“.