Krmné směsi

Hlavní činnost

Krmné směsi

 

 

 

 

 

 

Obchodní činnost v oblasti krmných směsí

Společnost Primagra, a.s. se zabývá výrobou a prodejem krmných směsí pro všechny druhy a kategorie hospodářských zvířat, koně, ryby, lesní zvěř. Výrobu krmných směsí realizujeme ve čtyřech výrobnách a to v Milíně, Klatovech, Domažlicích a Dobroměřicích u Loun. Ročně vyrobíme více než 180 000 tun krmných směsí.

Krmné směsi vyrábíme v souladu s příslušnými zákony a prováděcími předpisy: 

 • v maximální míře akceptujeme požadavky zákazníka na surovinové složení krmných směsí,
 • vyrábíme kompletní krmné směsi, doplňkové krmné směsi, koncentráty,
 • vzhledem k výrobě krmných směsí pro skot nepracujeme s proteiny živočišného původu,
 • do krmných směsí zařazujeme doplňkové látky ze všech skupin povolených dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, 
 • jsme registrováni jako výrobce medikovaných krmných směsí – výroba na základě předpisu veterinárního lékaře,
 • všechny výrobny krmných směsí jsou certifikovány v systému GMP + B1,
 • výrobny Klatovy a Domažlice jsou držiteli standardu bez GMO, 
 • pro rozvoz směsí využíváme služeb certifikovaného dopravce GMP + B4.

Balení krmných směsí: 

 • volně ložené,
 • VKS Dobroměřice pytlované á 10 kg či 20 kg,
 • VKS Milín pytlované á 15 kg či 50 kg,
 • VKS Klatovy pytlované á 10 kg, 25 kg,

Fyzikální forma krmných směsí: 

 • sypké,
 • granulované od 2,2 mm do 5 mm, dle jednotlivých kategorii a jednotlivých VKS,
 • drcené,
 • tepelně ošetřené.

Dovoz zajišťujeme od 3 tun u pytlovaných KS, od 7 tun u volných KS. Součástí odebraných krmných směsí je i bezplatná poradenská činnost. Kvalita krmných směsí je zaručena certifikovanými výrobními postupy v souladu s GMP + B1. Před vlastní expedicí je prováděn kontrolní rozbor vybraných jakostních parametrů.

Doplňkový sortiment: 

 • obilní šroty a jejich kombinace (pšenice, ječmen, kukuřice, triticale),
 • krmné suroviny (např. sojový extrahovaný šrot, řepkový extrahovaný šrot, řepková extrudovaný šrot, řepkové expelery atd.),
 • vitamíno-minerální doplňky v nabídce našich prodejen.

Menší odběry krmných směsí než 3 tuny jsou realizovány přes síť podnikových maloobchodních prodejen.

 

Kontaktní údaje:

centrála oddělení krmiv, Nádražní 310, 262 31 Milín

Ing. Milan Kočí, vedoucí oddělení krmiv

Mobil: +420 725 919 022, Telefon: +420 313 113 107, E-mail: milan.koci@primagra.cz

Ing. Helena Ptáčková, referent nákupu surovin

Mobil: +420 602 224 941, Telefon: +420 313 113 163, E-mail: helena.ptackova@primagra.cz

VKS Milín, Nádražní 310, 262 31 Milín

Bohumil Ptáček, vedoucí VKS Milín

Mobil: +420 602 614 569, Telefon: +420 313 113 129, E-mail: bohumil.ptacek@primagra.cz

Ing. Veronika Tomaščíková, obchodní zástupce

Mobil: +420 725 591 034, Telefon: +420 313 113 106, E-mail: veronika.tomascikova@primagra.cz

VKS Dobroměřice, 5.května 352, 440 01 Louny

Ing. Miloš Špale, vedoucí VKS Dobroměřice

Mobil: +420 602 209 017, Telefon: +420 415 658 507, E-mail: milos.spale@primagra.cz

Jiřina Hadrbolcová, objednávky krmných směsí

Mobil: +420 606 057 559, E-mail: jirina.hadrbolcova@primagra.cz

VKS Klatovy, Jateční 661/II, 339 01 Klatovy

Daniela Šteflová, vedoucí VKS Klatovy

Mobil: +420 601 168 235, Telefon: +420 373 737 203, E-mail: daniela.steflova@primagra.cz

Věra Lešáková, obchodní zástupce

Mobil: +420 606 740 173, E-mail: vera.lesakova@primagra.cz

Marcela Voráčová, objednávky krmných směsí

Mobil: +420 602 439 784, E-mail: marcela.voracova@primagra.cz

VKS Domažlice, Cihlářská 511, 344 01 Domažlice

Stanislav Husník, vedoucí VKS Domažlice

Mobil: +420 606 703 180, Telefon: +420 373 735 139, E-mail: stanislav.husnik@primagra.cz

Věra Lešáková, obchodní zástupce

Mobil: +420 606 740 173, E-mail: vera.lesakova@primagra.cz